Om oss

Marotech Academy är sedan hösten 2022 en del av Surftech Engineering AB.

Marotech AB som i många år arbetat inom industriservice och svets har  under 2022 slagits samman med systerbolaget Surftech Engineering AB. Vi arbetar fortsatt inom alla typer av industri och offentliga anläggningar såsom kraftvärmeverk, pumpstationer, VA-anläggningar, slamhantering och mycket mera.

Alla våra svetsare är certifierade enligt ISO 287-1 och företaget har IWS-certifierad svetsansvarig. Självklart har vi även möjlighet att leda projektens samordning i egenskap av BAS-P/BAS-U.

Surftech Engineering AB erbjuder förutom industriservice enligt ovan även högteknologiska ytbeläggningar och svetsning enligt ISO 3834-2 och SS-EN 1090-1 samt en komplett mekanisk verkstad.